Omdat wij het fijn vinden dat u onze website bezoekt en belangstelling toont voor ons bedrijf en onze producten of diensten, vinden wij de bescherming van uw privacy erg belangrijk bij het gebruik van onze website. Wilt u daarom de navolgende informatie zorgvuldig lezen?

Persoonsgegevens: verzameling, verwerking en het gebruik hiervan

In principe kunt u onze website bezoeken zonder dat u hiervoor persoonsgegevens aan ons hoeft te verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen geregistreerd, indien u zelf deze aan ons verstrekt in verband met de uitvoering van een bestelling, bij de opening van een klantenaccount of voor een contactopname. Deze gegevens zullen zonder uw nadrukkelijke toestemming alleen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. Nadat de bestelling volledig is uitgevoerd zullen uw gegevens, rekening houdende met de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, worden opgeslagen maar voor andere gebruiksdoeleinden worden geblokkeerd en na afloop van deze termijnen worden gewist, tenzij u ons nadrukkelijke toestemming heeft verleend om uw gegevens verder te gebruiken.

Uw e-mailadres dat ons in verband met een verkoop of dienstverlening bekend wordt, gebruiken wij daarnaast uitsluitend voor directe reclame in onze nieuwsbrief voor eigen vergelijkbare producten of diensten zoals u die eerder heeft besteld en alleen voor zover u tegen dit gebruik geen bezwaar heeft gemaakt. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres zonder dat dit andere kosten voor u met zich meebrengt. Via een link onderaan onze nieuwsbrieven kunt u zich te allen tijde uitschrijven van onze nieuwsbrief.

Beschikbaarstelling van persoonsgegevens aan derden

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in verband met de afhandeling van de bestellingen beschikbaar gesteld aan de transportonderneming die belast is met de uitlevering, voor zover dit voor deze uitlevering vereist is. In verband met verwerking van de betalingen worden uw gegevens door ons aan de betreffende kredietinstelling beschikbaar gesteld.

1. Cookies

Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

2. Gebruik van Google AdWords Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van het online-reclameprogramma “Google AdWords” en in verband met Google AdWords van Conversion-Tracking. Het cookie voor Conversion-Tracking wordt geactiveerd, wanneer een gebruiker klikt op een advertentie in Google. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies worden na 30 dagen ongeldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Indien de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en het cookie nog geldig is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgelinkt naar die pagina. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet via de websites door AdWords-klanten getraceerd worden. De informatie, die via de Conversion-cookies werd verkregen, wordt voor Conversion-statistieken voor AdWords-klanten gebruikt, die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. De klanten worden geïnformeerd over het totaal aantal gebruikers, dat hun advertentie heeft aangeklikt en dat naar een pagina met een Conversion-Trackingt-Tag werd doorgelinkt. Zij krijgen echter geen informatie aan de hand waarvan ze de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Indien u niet aan Tracking wenst deel te nemen, kunt u dit gebruik weigeren doordat u het cookie van Google Conversion-Tracking via uw internet-browser in gebruiksinstellingen gedeeltelijk deactiveert. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken. Voor verdere informatie over de gegevensbescherming van Google zie: http://www.google.nl/policies/privacy/

3. Webanalysedienst

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor het mogelijk is om uw gebruik van de website te analyseren. De via de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en pas daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de websiteactiviteiten en om aan de exploitant van de website andere, aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten te kunnen verlenen.

Het IP-adres dat in verband met Google Analytics door uw browser werd toegestuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies in uw browser voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij maken u er echter wel op attent dat u in dat geval eventueel niet van alle functies van deze website volledig gebruik kunt maken. U kunt bovendien voorkomen dat de door middel van cookies verkregen informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google wordt doorgestuurd en door Google wordt verwerkt, door de browser-plugin in onderstaande link te downloaden en te installeren. Deze link is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparatuur kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie te plaatsen, waarmee registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst wordt voorkomen (dit opt-out-cookie

functioneert enkel in deze browser en enkel voor dit domein. Wanneer u uw cookies in deze browser wist, dan moet u opnieuw op deze link klikken): “Google Analytics deactiveren”

Wij maken u erop attent dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de toevoeging “_anonymizeIp()” en dat daarom uw IP-adressen slechts verkort worden verwerkt, zodat een rechtstreeks identificatie van personen onmogelijk is.

4. Uw rechten en contactmogelijkheden

U heeft recht op gratis informatie over de gegevens die van u zijn opgeslagen en u heeft een recht op eventuele correctie, blokkeren en op wissen van deze gegevens. Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Dit geldt ook wanneer u informatie over, blokkering, wissen of correctie van uw persoonsgegevens wenst of wanneer u eventueel verstrekte toestemmingen wenst in te trekken.

5. Naam en adres van de verantwoordelijke instantie

VictorVinum
Westeinde 18b
2969BL Oud-Alblas
Tel. +31 6 50 68 62 64
info@victorvinum.nl

Scroll naar boven

Schrijf je in voor de grote Najaarsproeverij!

Kom proeven en genieten van een unieke selectie van bijzondere wijnen. De Najaarsproeverij vindt plaats op donderdag 17 oktober in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam.

Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in de Royaalzaal. Hier staan de lekkerste wijnen, bubbles en port voor je klaar.